دبیرستان دخترانه تخصصی علوم انسانی سیره فاطمی

آوینی ها

یکی از فعالیت های انجمن آوینی، ماهنامه داخلی دبیرستان دخترانه سیره فاطمی(س) است.
این ماهنامه فرهنگی ـ اجتماعی با نام آوینی ها قرار است به زودی منتشر شود.
اولین شماره ماهنامه همزمان با بازگشایی مدارس در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت.
یکی از ستون های ماهنامه آوینی ها، تهیه گزارش و مصاحبه با شعرا و نویسندگان معاصر است.
اعضای فعال انجمن به سراغ یکی از شعرای خوب کشور جناب آقای حامد عسکری رفتند و گفتگویی رو با ایشون داشتند که در اولین شماره خواهید خواند.