دبیرستان دخترانه تخصصی علوم انسانی سیره فاطمی

گالری تصاویر

اردوی قم و جمکران ـ اسفند ۹۶

اردوی باغ کتاب ـ آبان ۹۶

اردوی تیراندازی ـ بهمن ۹۶

اردوی مشهد دانش آموزان پیش دانشگاهی ـ بهمن ۹۶

جشن ۲۲ بهمن ۹۶

اردوی فشم ـ تابستان۹۷

اردوی فرحزاد ـ تابستان۹۷

اردوی کاشان ـ اردیبهشت۹۷

اردوی مطالعاتی نوروز ـ ویژه کنکوری های۹۷

سال تحصیلی جدید ۹۸ـ۹۷