دبیرستان دخترانه تخصصی علوم انسانی سیره فاطمی

آخرین اخبار

این اردو در روز پنجشنبه ۲۶ مهر ۹۷ با همراهی تعدادی از دانش آموزان دبیرستان سیره فاطمی(س) در کهف االشهدا واقع در ولنجک، انتهای بلوار دانشجو برگزار گردید. 

انتخابات شورای دانش آموزی در روز سه شنبه ۱ آبان ۹۷ در دبیرستان سیره فاطمی به برگزار گردید. دانش آموزان از یک هفته قبل به صورت داوطلبانه کاندید شدند و به تبلیغ در فضای مدرسه پرداختند. نتیجه رأی گیری به شرح ذیل می باشد. نمایندگان پایه دوازدهم: پاکسیما بیات – فاطمه صادقی نمایندگان پایه یازدهم: […]

انتخابات انجمن اولیاء و مربیان در شهریور ماه سال ۹۷ برگزار گردید. در این انتخابات ۹ نفر از اولیاء دانش آموزان کاندید و در نتیجه جناب آقای دکتر اردلان به عنوان رئیس انجمن، آقای دکتر بهمنی نائب رئیس انجمن، خانم ها دکترشاهوردی، دکتر پرپنجی و جناب آقای کردی به عنوان اعضای اصلی انجمن انتخاب شدند.