هوای مهر، امسال بوی حسین علیه السلام را دارد.
سال تحصیلی جدید را به همه علم آموزان تبریک عرض می کنیم.
خودمان را به دریای بی کران لطف و مهربانی امام حسین علیه السلام می سپاریم و از ایشان می خواهیم به ما انرژی و توان بدهند تا به بهترین نحو ممکن امسال رو سپری کنیم.
روز اول مهر در سیره فاطمی(س) با نوای زیارت عاشورا آغاز گردید.
مدیریت محترم دبیرستان سرکارخانم نصیری برای دانش آموزان نکاتی را بیان فرمودند.
دانش آموزان از زیر قرآن رد شدند و بعد از اسپند و قربانی سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.