مراسم اختتامیه مسابقات قرآن،حدیث و اعطا جوایز به نفرات برتر مسابقه از دانش آموزان دبیرستان سیره فاطمی