مراسم افتتاحیه پایه دوازدهم در تاریخ 9 تیر 97 در اردوگاه تفریحی فرحزاد برگزار گردید.
دانش آموزان در این اردو علاوه بر آشنایی با عوامل مدرسه، مشاورین و پشتیبان ها از کلیت برنامه مطالعاتی تا کنکور 98 مطلع شدند.