اردوی زیارتی مشهد مقدس در بهمن ماه سال جاری برگزار گردید.

این اردو از تاریخ سه شنبه 25 بهمن 97  آغاز  و در تاریخ جمعه 28 بهمن پایان یافت.

اردوی مشهد ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم است که هر ساله بعد از امتحانات ترم اول برگزار می شود.