دبیرستان دخترانه تخصصی علوم انسانی سیره فاطمی

اردوی شناخت دانش آموزان پایه دهم و یازدهم

اردوی شناخت دانش آموزان پایه دهم و یازدهم

اردوی شناخت دانش آموزان پایه دهم و یازدهم
یکشنبه13 مرداد 98 – اردوگاه باهنر

نظر شما برای “اردوی شناخت دانش آموزان پایه دهم و یازدهم”