اردوی شناخت هر ساله در یکی از اردوگاه های خوش آب و هوا در تهران برگزار می گردد.

 این برنامه هرساله به منظور ایجاد فرصتی مناسب برای تعامل مستقیم دانش آموزان با  کادرمدرسه برگزار شده است.

در  این اردو،‌ دانش آموزان در فضایی گرم و صمیمی، ضمن بهره مندی از برنامه  های متنوع  تدارک دیده شده از سوی مدرسه، از نزدیک با اهداف، برنامه ‏ها، فعالیت ها ، فضای علمی، پژوهشی، فرهنگی دبیرستان آشنا شدند.