عید نوروز برای داوطلبان کنکور فرصت مناسبی جهت تثبیت پایه های دهم و یازدهم است؛ البته برخی دانش آموزان نیز در فرصت نوروز متناسب با نظر مشاور خود یا برنامه مدرسه شان هم زمان دروس پایه دوازدهم را هم مرور می کنند. اما در ایام نوروز به علت دید و بازدیدهایی که صورت می گیرد، داوطلبان در منزل نمی توانند به صورت شایسته مطالعه کنند.

اکثر مدارس و آموزشگاه های معتبر ترجیح می دهند در عید نوروز مکانی را برای مطالعه دانش آموزان خود در نظر بگیرند.

اردوی مطالعاتی در دبیرستان سیره فاطمی از روزهای ابتدایی فروردین شروع می شود. بهترین فضاها در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.

پذیرایی متنوع، برگزاری مناسب های مذهبی، برنامه های تفریحی و … از دیگر ویژگی های اردوی نوروزی در این دبیرستان می باشد.