اردوی مطالعاتی نوروز یکی از بهترین فضاهای مطالعاتی است که بر اساس اهداف خاصی برگزار می شود.

بسیاری از دانش آموزان با حضور در این محیط ها در ایام نوروز، میزان یادگیری خود را محک می زنند، زیرا به خوبی می دانند که روزهای عید نوروز به عنوان دوران طلایی برای کنکور شناخته می شود.

اردوی نوروز 1400 در دبیرستان سیره فاطمی با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.