اردوی مطالعاتی نوروز به پایان رسید. با برنامه ریزی های شورای آموزشی دبیرستان به لطف خدا تمام کلاسهای جمع بندی و همایشهای نوروزی منظم و پر بار برگزار شد. همایش ریاضی با حضور استاد حضرتی ـ همایش ادبیات با حضور استاد پیر اولیاء همایش اقتصاد با حضور استاد خاکسار ـ همایش تاریخ با حضور استاد مصلایی همایش فلسفه با حضور استاد ابوفاضلی ـ همایش دین و زندگی با حضور استاد عاملی امید است زحمات اساتید و دانش آموزان در این دوره به نتایج خوبی بیانجامد.