دبیرستان دخترانه تخصصی علوم انسانی سیره فاطمی

اردوی کهف الشهدا-پنجشنبه ۲۱ آذر ۹۸

اردوی کهف الشهدا-پنجشنبه ۲۱ آذر ۹۸

این اردو در روز پنجشنبه ۲۱ آذر ۹۸ در محل کهف الشهدا ولنجک برگزار گردید.

نظر شما برای “اردوی کهف الشهدا-پنجشنبه ۲۱ آذر ۹۸”