این برنامه هرساله به منظور ایجاد فرصتی مناسب برای تعامل مستقیم دانش آموزان عزیز با کادرمدرسه برگزار شده است. اردوی شناخت هر ساله در یکی از امکان های تفریحی در تهران برگزار می گردد و امسال این اردو در مجموعه ورزشی تفریحی پنتبال پرواز برگزار گردید. در این اردو،‌ دانش آموزان در فضایی گرم و صمیمی، ضمن بهره مندی از برنامه های متنوع تدارک دیده شده از سوی مدرسه، از نزدیک با اهداف، برنامه ‏ها، فعالیت ها ، فضای علمی، پژوهشی، فرهنگی دبیرستان آشنا شدند.