عید نوروز برای داوطلبان کنکور فرصت مناسبی جهت تثبیت پایه های دهم و یازدهم است؛ البته برخی دانش آموزان نیز در فرصت نوروز متناسب با نظر مشاور خود یا برنامه مدرسه شان هم زمان دروس پایه دوازدهم را هم مرور می کنند. اما در ایام نوروز به علت دید و بازدیدهایی که صورت می گیرد، داوطلبان در منزل نمی توانند به صورت شایسته مطالعه کنند. اکثر مدارس و آموزشگاه های معتبر ترجیح می دهند در عید نوروز مکانی را برای مطالعه دانش آموزان خود در نظر بگیرند. اردوی مطالعاتی در دبیرستان سیره فاطمی از روزهای ابتدایی فروردین شروع و تا پایان نوروز ادامه دارد.