اردوی گلاب گیری کاشان دبیرستان سیره فاطمی در روز 18 اردیبهشت که دانش آموز عزیز  جهت تفریح ،رفع خستگی و گذراندن یک خاطره ناب به اردو یکروزه کاشان سفر کردند. در این اردو از مراکز تاریخی و فرهنگی متعددی بازدید شد از جمله: باغ فین کاشان، خانه تاریخی بروجردی ها، گلاب گیری کاشان و …