انتخابات انجمن اولیاء و مربیان در شهریور ماه سال 97 برگزار گردید. در این انتخابات 9 نفر از اولیاء دانش آموزان کاندید و در نتیجه جناب آقای دکتر اردلان به عنوان رئیس انجمن، آقای دکتر بهمنی نائب رئیس انجمن، خانم ها دکترشاهوردی، دکتر پرپنجی و جناب آقای کردی به عنوان اعضای اصلی انجمن انتخاب شدند.