دبیرستان دخترانه تخصصی علوم انسانی سیره فاطمی

اهمیت خلاصه نویسی

اهمیت خلاصه نویسی

یکی از دلایل مهم خلاصه نویسی این است که با خواندن ۵۰ درصد مطالب به حافظه بلند مدت منتقل می شود، اما با نوشتن و خلاصه نویسی توسط خود شما، ۷۰ درصد مطالب به حافظه بلند مدت منتقل و خطر فراموشی کمتر می شود.

صرفا فقط خواندن مطالب برای آزمون دادن و ماندگاری مطالب در ذهن کافی نیست و ما نیاز به تثبیت و نگهداری مطالب در ذهن داریم. اگه یادداشت برداری و خلاصه نویسی و بعدا مرور نکنید مطالب کم کم فراموش می شوند و زیاد در حافظه بلند مدت شما ماندگاری ندارند. یادداشت ها حجمشون کمه و به همین خاطر سریع مرور می شوند.

نظر شما برای “اهمیت خلاصه نویسی”