یکی از دلایل مهم خلاصه نویسی این است که با خواندن ۵۰ درصد مطالب به حافظه بلند مدت منتقل می شود، اما با نوشتن و خلاصه نویسی توسط خود شما، ۷۰ درصد مطالب به حافظه بلند مدت منتقل و خطر فراموشی کمتر می شود.

صرفا فقط خواندن مطالب برای آزمون دادن و ماندگاری مطالب در ذهن کافی نیست و ما نیاز به تثبیت و نگهداری مطالب در ذهن داریم. اگه یادداشت برداری و خلاصه نویسی و بعدا مرور نکنید مطالب کم کم فراموش می شوند و زیاد در حافظه بلند مدت شما ماندگاری ندارند. یادداشت ها حجمشون کمه و به همین خاطر سریع مرور می شوند.