در این جلسه ابتدا سرکار خانم نصیری مدیریت محترم دبیرستان، جناب آقای میربلند مشاور ارشد مدرسه و سرکارخانم یاری مشاوره پایه دوازدهم نکاتی را بیان کردند.