دبیرستان دخترانه تخصصی علوم انسانی سیره فاطمی

اولین جلسه ورودی های جدید پایه دهم و یازدهم ـ شنبه ۲۹ تیر ۹۸

اولین جلسه ورودی های جدید پایه دهم و یازدهم ـ شنبه ۲۹ تیر ۹۸

اولین جلسه ورودی های جدید پایه دهم و یازدهم شنبه ۲۹ تیر ۹۸ ـ سالن اجتماعات دبیرستان
رئوس برنامه ها:
*خیرمقدم مدیریت
*تبیین برنامه های آموزشی و تربیتی، فرهنگی توسط مشاورین مرکز
*موضوعات جلسات آموزش خانواده
* انجام امور مالی و اداری (شهریه، تحویل مدارک دانش آموزان)

نظر شما برای “اولین جلسه ورودی های جدید پایه دهم و یازدهم ـ شنبه ۲۹ تیر ۹۸”