دبیرستان دخترانه تخصصی علوم انسانی سیره فاطمی

اولین گردهمایی آموزشی پشتیبانی تحصیلی

اولین گردهمایی آموزشی پشتیبانی تحصیلی

اولین گردهمایی آموزشی پشتیبانی تحصیلی و مشاوران آموزشی دوره اول و دوره دوم در روز یکشنبه ۱۶ دی ۹۷ و سه شنبه ۱۸ دی ۹۷ از ساعت ۱۴ تا ۱۶  با حضور جناب آقای میربلنددر دبیرستان سیره فاطمی(س) برگزار گردید.

نظر شما برای “اولین گردهمایی آموزشی پشتیبانی تحصیلی”