ایام سوگواری حضرت فاطمه (س) طبق روال هرساله با احترام به ساحت مقدس اهل بیت در دبیرستان سیره فاطمه برگزار گردید .