دانش آموزان ایران اسلامی همواره تشنه ی علم و دانش اند. آنان با رفتار شایسته و سازنده ی خویش، الگوی راستین دانش آموزان دیگر کشورهای اسلامی هستند. اینان، چهره های برجسته و افتخارآفرین عرصه های علم و عمل، شهامت و مبارزه، پاکی و عفاف، ایثار و فداکاری اند.

برگزاری جشن روز دانش با حضور دانش آموزان عزیز و مسئولین مجترم مدرسه در روز 13 آبان در دبیرستان سیره فاطمی برگزار شد، در این مراسم از دانش آموزان منتخب مدرسه تقدیر به عمل آمد و سرود گروهی در باب مقام والای دانش آموز بصورت دسته جمعی برگزارگردید و همچنین یادواره ای از شهدای دانش آموز بعمل آمد و در انتهای مراسم به رسم یادبود هدیه ای به دانش آموزان عزیز تقدیم و پذیرایی صورت گرفت.