شیوع بیماری کرونا یا covid-19 موجب شد که در سرتاسر جهان دانش‌آموزان و معلمان برای تداوم فرآیند آموزش به یادگیری آنلاین روی بیاورند. در پاسخ به تبعات آموزشی ناشی از شیوع بیماری کرونا ابزارهای تکنولوژیک و مدیریتی در حوزه آموزش باید به سرعت با پیاده‌سازی شیوه‌های تدریس و آموزش آنلاین و ایجاد حمایت‌های لازم برای دسترسی و ارائه آن‌ها به دانش آموزان، تداوم فرایند آموزش را تضمین نمایند. 

کلاس های درس در دبیرستان سیره فاطمی با بهترین کیفیت به صورت آنلاین برگزار گردید. برنامه ریزی دقیق، استفاده از فضایی مناسب از جمله ویژگی کلاس های آنلاین این مجموعه می باشد.