بیست و دومین انتخابات شورای دانش آموزی چهارشنبه 1 آبان 98 در دبیرستان سیره فاطمی(س) برگزار گردید.

کاندیدا از یک هفته قبل به دانش آموزان معرفی و به تبلیغ پرداختند.

آرا در همان روز با حضور مدیریت محترم دبیرستان و نمایندگانی از هر کلاس شمارش و نتایج اعلام شد.