دبیرستان دخترانه تخصصی علوم انسانی سیره فاطمی 

نشانی: تهران، ستارخان، خیابان خسرو جنوبی، کوچه مصطفوی (بیست و هفتم)

تلفن 1: 44374833-021

تلفن 2: 44382294-021

پست الکترونیک: info@sireyefatemi.com