دبیرستان دخترانه تخصصی علوم انسانی سیره فاطمی

جشنواره غذا

جشنواره غذا

این جشنواره هر ساله در دبیرستان سیره فاطمی(س) با همکاری دانش آموزان برگزار می شود. مبالغ حاصل از این جشنواره برای کودکان نیازمند هزینه می گردد.

نظر شما برای “جشنواره غذا”