برگزاری جشن روز دانش آموز با حضور دانش آموزان عزیز و مسئولین محترم مدرسه در روز 13 آبان در دبیرستان سیره فاطمی برگزار شد، در این مراسم از دانش آموزان منتخب مدرسه تقدیر به عمل آمد و سخنرانی توسط کارشناس مرتبط با مسائل روز نوجوانان انجام گرفت.