جشن ولادت امام حسن مجتبی(ع) و ضیافت افطاری در روز دوشنبه 30 اردیبهشت 98 در دبیرستان سیره فاطمی(س) برگزار گردید.
این مراسم با مراسم جشن و سرور آغاز و با مراسم افطار به پایان رسید.