جشن ولادت پیامبر(ص) و امام صادق(ع) در روز شنبه 3 آذر97 برگزار گردید.

این برنامه از تزئینات تا اجرا توسط دانش آموزان اداره گردید.

آیتم های این برنامه عبارت بود از: قرائت قرآن – قرائت متن به قلم دانش آموزان-مدیحه سرایی- نوازندگی-مسابقه مشاعره.