در این جلسه ابتدا سرکار خانم نصیری مدیریت محترم دبیرستان و سپس سرکارخانم ماهر مشاوره بالینی نکاتی را در زمینه شناخت نیاز،مقایسه کردن و تحلیل کردن دیگران و.. برای خانواده های محترم بیان کردند.