«علم و عمل در سایه ایمان»
بزرگترین تحوّل های بنیادین دنیا توسط متخصصین رشته های علوم انسانی صورت می گیرد.

«مدرسه تخصصی علوم انسانی» را به منظور تربیت متخصصین و صاحب نظران این عرصه  در سال 1396 تأسیس کرده ایم.

با پشتوانه بیست سال مدیریت در مدرسه نمونه دولتی فرهنگ منطقه 10 و فائزون کسب رتبه های تک رقمی و ده ها رتبه زیر 100 و … در کنکورهای سراسری 20 سال گذشته

قبولی 100 درصد در مراکز آموزش عالی دولتی

دارای مجرب ترین کادر آمــوزشی و اداری و مشاورین متخصص

همکاری فارغ التحصیلان و رتبه های برتر سال های گذشته به عنوان همیار آموزشی در کنار دانش آموزان
حضور اساتید متخصص و با سابقه آموزش و پرورش
برنامه ریزی هدفمند آموزشی و آزمون های جامع هفتگی و ماهیانه

موفقیت هرساله در المپیاد ادبی و مسابقات علمی و فرهنگی
برگزاری اردوهای برنامه ریزی شده مطالعاتی در محیطی آرام
برگزاری اردوهای علمی و تفریحی
برگزاری برنامه های پرورشی با رویکردی متفاوت
برگزاری دوره ها و کارگاه های ویژه علوم انسانی