دومین جلسه اولیاء و مربیان پایه دوازدهم روز سه شنبه 20 شهریور 97 در دبیرستان سیره فاطمی(س) برگزار گردید.
این جلسه با تلاوت آیات قرآن کریم آغاز شد.
در ابتدا گزارش مبسوطی از روند برنامه های آموزشی پایه دوازدهم در تابستان 97 توسط مشاوره پایه بیان شد که مورد توجه اولیاء گرامی قرار گرفت.
در ادامه ایشان در مورد کارنامه آزمون های جامع تابستان و میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان این دوره سخن گفتند و افزودند که این آزمون ها به صورت جامع تا پایان سال تحصیلی طی 40 مرحله انجام می پذیرد.
اهمیت آزمون ها، اردوهای مطالعاتی، نقش مهم خانواده ها در انجام برنامه های مطالعاتی فرزندانشان از دیگر سخنانی بود که توسط آقای میربلند گفته شد.
در پایان تقویم اجرایی پایه دوازدهم و دفتر برنامه ریزی روزشمار دانش آموزان و همچنین کارنامه جامع تابستان به اولیاء ارائه گردید.