دبیرستان دخترانه تخصصی علوم انسانی سیره فاطمی

ساخت فیم های آموزشی

ساخت فیم های آموزشی

دبیرستان دخترانه سیره فاطمی(س) با توجه به آموزش مجازی جهت سهولت دسترسی دانش آموزان از تیرماه ۱۳۹۹ اقدام به ساخت فیلم های آموزشی با محتوای کتاب های درسی و کنکور کرده است.

در این پروژه همه اساتید محترم به تدریس کامل دروس پرداخته و این فیلم ها قبل از تدریس در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.

نظر شما برای “ساخت فیم های آموزشی”