سرویس مدارس، وسیله نقلیه ایمن، مناسب و کاربردی است که از طرف مدارس در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد تا به وسیله یک راننده سالم و مجرب در سطح شهر جا به جا شود. حضور روزانه به موقع راننده و خودرو جهت سوار شدن دانش آموزان امر بسیار مهمی است. از جمله مزایا سرویس مدارس صرفه جویی در مصرف سوخت، عدم اتلاف زمان و وقت گذراندن دانش آموزان باهم در طول مسیر و … می باشد.

دبیرستان سیره فاطمی سعی بر ارائه خدمات با کیفیت دارد تا با انتخاب رانندگان منظم و مجرب آرامش خاطر مطلوبی به دانش آموزان و اولیا محترم انتقال دهد.متقاضیان می توانند هنگام ثبت نام فرم تقاضا سرویس را تا پایان مرداد ماه تکمیل و به معاون مدرسه جهت پیگیری تحویل نمایند.