می‌دانی مدرسه کجاست؟

مدرسه، خانه‌ای پر از کتاب

پر از دفتر، پر از کلمات

پر از تخته سیاه، گچ، معلم، خاطره، دانش

مدرسه و درختان گوشه حیاط آن

همان جا که پاتوق زنگ‌های تفریح است

همان جا که دل‌ها دور هم جمع می‌شوند

کلمه‌ها را بر زبان می‌آورند تا روزی خاطره شوند…

سال جدید را به همه دانش آموزان دبیرستان سیره فاطمی تبریک عرض می کنیم.