کلاس پایه دوازدهم از 10 تیرماه 97 آغاز شده است.
دانش آموزان در تابستان با برنامه ریزی که از سوی مشاورین مدرسه ریخته شده است به مطالعه دروس می پردازند.
برگزاری اردوی مطالعاتی، آزمون های هفتگی و … از دیگر برنامه های پایه دوازدهم می باشد.