عزاداری اربعین حسینی در روز دوشنبه 7 آبان 97 در دبیرستان سیره فاطمی (س) برگزار گردید.

در این مراسم ذکر مصیبت و عزاداری توسط ذاکر اهل بیت علیهم السلام انجام شد.

دانش آموزان ضمن کمک در طبخ آش  نذری، پذیرایی شدند.