عزاداری شهادت امام سجاد علیه السلام ـ چهارشنبه 3 مهر 98
در این مراسم دانش آموزان بعد از عزاداری، میهمان سفره امام حسین علیه السلام بودند.