دبیرستان دخترانه تخصصی علوم انسانی سیره فاطمی

عزاداری ۲۸ صفر

عزاداری ۲۸ صفر

عزاداری ۲۸ صفر شنبه ۴ آبان ۹۸ در دبیرستان سیره فاطمی(س) برگزار گردید.

این مراسم با پذیرایی شله زرد نذری به پایان رسید.

نظر شما برای “عزاداری ۲۸ صفر”