این مراسم در روز سه شنبه 15 آبان 97 در دبیرستان سیره فاطمی(س) برگزار گردید.

در مراسم عزاداری و ذکر مصیبت توسط ذاکر اهل بیت علیهم السلام آقای شاکری انجام گرفت.

پذیرایی این مراسم طبق سنت هر ساله شله زرد بود.