مراسم عزاداری هفتم امام حسین علیه السلام روز چهارشنبه 4 مهر 97 همراه با پذیرایی ناهار در دبیرستان سیره فاطمی(س) برگزار گردید.