معرفی مرکز مشاوره  دبیرستان سیره فاطمی.

در زندگی هر فردی لحظات، ساعت ها و روزهایی است که سوالاتی ذهنش را به خود مشغول می کند.

سوالاتی در حیطه خودشناسی، شناسایی افراد، شناسایی تیپ شخصیتی خود و همینطور افراد مهم زندگی و اطرافیان.

انتخاب رشته، شغل مناسب شخصیت، هدف سازی و مدیریت زمان و …

خوش آمد می گوییم به تمام کسانی که مرکز مشاوره ما را انتخاب کردند.