اولین مرحله مسابقات قرآن در آذرماه سال 97 در دبیرستان سیره فاطمی(س) برگزار شد.

از بین برگزیدگان این مسابقات تعداد 5 نفر به مرحله بعدی راه یافتند.

این دانش آموزان در روز پنجشنبه 4 بهمن 97 در مرحله دوم مسابقات قرآن، عترت و نماز در سطح منطقه شرکت کردند.