دبیرستان دخترانه تخصصی علوم انسانی سیره فاطمی

مسابقات قرآن، عترت و نماز

مسابقات قرآن، عترت و نماز

اولین مرحله مسابقات قرآن در آذرماه سال ۹۷ در دبیرستان سیره فاطمی(س) برگزار شد.

از بین برگزیدگان این مسابقات تعداد ۵ نفر به مرحله بعدی راه یافتند.

این دانش آموزان در روز پنجشنبه ۴ بهمن ۹۷ در مرحله دوم مسابقات قرآن، عترت و نماز در سطح منطقه شرکت کردند.

نظر شما برای “مسابقات قرآن، عترت و نماز”