*کارگاه اختصاصی معرفی رشته ها و فرصت های شغلی توسط فارغ التحصیلان رشته ها
*راهنمایی و مشاور فارغ التحصیلان جهت بهترین انتخاب رشته
*آموزش استفاده از دفترچه انتخاب رشته
*ثبت رشته ها در سامانه