چهل و دومین مسابقات قرآن و عترت در سطح منطقه در مدرسه شایستگان برگزار گردید