دبیرستان دخترانه تخصصی علوم انسانی سیره فاطمی

کرسی تخصصی ادبیات

کرسی تخصصی ادبیات

این نشست در روز سه شنبه 27 آذر 97 در دبیرستان سیره فاطمی(س) برگزار گردید.

در این نشست استاد پیراولیاء و همکاران ادبیات به طرح چالش هایی پیرامون علوم و فنون پایه دوازدهم و مشکلات ادبی پایه دهم و یازدهم پرداختند.

نظر شما برای “کرسی تخصصی ادبیات”