کسب مقام برتر در المپیاد علمی دانش آموزی کشور در رشته جغرافی را به دانش آموز عزیزمان شادی جعفری تبریک عرض مینماییم.