دبیرستان دخترانه تخصصی علوم انسانی سیره فاطمی

آماده سازی مدرسه برای مهرماه – شهریور ۱۴۰۰

آماده سازی مدرسه برای مهرماه – شهریور ۱۴۰۰

روزهای آغازین مدرسه از جهات مختلف دارای اهمیت است. ایجاد نگرش های مثبت و پویا در دانش آموزان، تقویت انگیزه تلاش و تحصیل، کاهش دغدغه، اضطراب و تردید و زدودن هرگونه آثار بدبینی نسبت به درس و مدرسه و کلاس و معلم، و سرانجام آشنایی با شخصیت و دیدگاه های دانش آموزان می تواند در روزهای اول مدرسه صورت پذیرد.

به گفته کارشناسان، کیفیت نظام آموزشی، ارتباط مستقیمی با امکانات مدارس و محیط دارد؛ به عبارتی، وجود فضا و زمان مناسب و کافی، اولین نیاز در یادگیری است. نظام آموزش و پرورش مناسب، یکی از پایه های پیشرفت در جوامع امروزی است. سرمایه گذاری در جهت ارتقای سطح کمّی و کیفی آموزش، هرچند بازده فوری ندارد، امّا قدم اول برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه است. بنابراین یکی از مهم ترین مسائلی که باید به آن پرداخته شود ایجاد محیط آموزشی مناسب در مدارس کشور است.

دبیرستان سیره فاطمی یک از مدارسی است که جهت افزایش کیفیت آموزش، از چند ماه پیش از شروع سال تحصیلی جدید برنامه ریزی آموزشی خود را آغاز می کند.

نظر شما برای “آماده سازی مدرسه برای مهرماه – شهریور ۱۴۰۰”