دبیرستان دخترانه تخصصی علوم انسانی سیره فاطمی

اردوی مطالعاتی نوروز ۱۴۰۰

اردوی مطالعاتی نوروز ۱۴۰۰

اردوی مطالعاتی نوروز یکی از بهترین فضاهای مطالعاتی است که بر اساس اهداف خاصی برگزار می شود.

بسیاری از دانش آموزان با حضور در این محیط ها در ایام نوروز، میزان یادگیری خود را محک می زنند، زیرا به خوبی می دانند که روزهای عید نوروز به عنوان دوران طلایی برای کنکور شناخته می شود.

اردوی نوروز ۱۴۰۰ در دبیرستان سیره فاطمی با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.

نظر شما برای “اردوی مطالعاتی نوروز ۱۴۰۰”